Hybride Gameverslaving behandelen bij jongeren

Tijdens deze cursus leer je de theoretische kennis en de praktische vaardigheden die noodzakelijk zijn om gameverslaving te begrijpen en te behandelen. Je leert hoe het komt dat sommige jongeren een gameprobleem ontwikkelen en anderen niet. Je krijgt inzicht in de mechanismen die gameontwikkelaars gebruiken om verslaving in de hand te werken, als ook de rol die de omgeving speelt. Daarna wordt een protocollaire behandeling aangeleerd, met een bijzondere nadruk op motiverende gesprekvoering. Dit protocol wordt verder aangevuld met extra handvatten en practice based evidence vanuit de dagdagelijkse praktijk.

Doelstelling

De deelnemers worden geacht aan het eind van deze cursus over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de eerste stappen te zetten bij de behandeling van gameverslaving, eventueel onder supervisie. De cursisten zijn op de hoogte van de laatste nieuwe wetenschappelijke inzichten wat betreft de ontwikkeling en de behandeling van gameproblemen, als ook de manier waarop de gameontwikkelaars steeds bewuster gameproblemen in de hand werken.

Opzet

De cursus bestaat uit één cursusdag. Tijdens het eerste deel van de cursus staan we stil bij de theorie die noodzakelijk is om gameproblemen te begrijpen. Daarna wordt het protocol van de Jonge, Spijkerman & Muller (2018) aangeleerd en aangevuld met extra handvatten en interventies op basis van de expertise van de docent.

Deze cursus wordt hybride aangeboden. Dit betekent dat deze cursusdag zowel online als face-to-face (op onze locatie in Arnhem) te volgen is. Deze keuze kun je op het inschrijfformulier aangeven. 


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Cursus verslaving
Direct inschrijven
29 november 2022
Locatie: ONLINE & CCD Arnhem
Kosten: € 330,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

29 november 2022

Tijden

10:00 - 17:00 uur

Contacturen

6 uur

Kosten

€ 330,00

incl. het boek Handleiding CGT-J; de Jonge, Spijkerman, Muller; Perspectief Uitgevers 2018

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor behandelaren en begeleiders (academisch en (post-) HBO geschoolde medewerkers uit de GGz en verslavingszorg), die in hun praktijk te maken hebben met patiënten met gameverslavingsproblematiek.

Locatie

ONLINE & CCD Arnhem

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • VGCt: 6 punten nascholingscursus - contacturen
  • Registerplein: 5.5 punten deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners - GGZ-agogen - Maatschappelijk werk - psychodiagnostisch werkenden - sociaal agogen - sociaal werkers
  • NIP K&J/NVO: 6 punten herregistratie; 1,5 behandeling; 1 diagnostiek; 0,5 overige taken
  • VVGN: 5 punten nascholing verslavingsgeneeskunde
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!