EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten, startdatum 11 maart 2022 (Blended)

Op basis van wetenschappelijke studies en de reeds goed geëvalueerde Affect Regulatie Training voor volwassenen werd aan de Universiteit Gent een nieuw protocol ontwikkeld dat focust op het stimuleren van emotieregulatie vaardigheden bij kinderen en adolescenten. Emotieregulatie is als transdiagnostisch mechanisme betrokken bij verschillende vormen van psychopathologie. Dit maakt het huidige protocol ruim inzetbaar in de klinisch praktijk.

Inhoud

Het doel van deze cursus is het opleiden van klinische hulpverleners in het EuREKA protocol. Hierbij wordt er gefocust op wanneer het protocol wordt toegepast (indicatiestelling, inclusie en doelen), de inhoud van het protocol, de toepassingen van deze inhoud en het bespreken van mogelijke valkuilen/hindernissen. De inhoud bestaat uit zeven belangrijke emotieregulatie vaardigheden, namelijk ontspannen, bewust worden van emoties, aanvaarden van emoties, zichzelf op een liefdevolle manier ondersteunen, het analyseren van een situatie en het actief veranderen van een emotie. In deze cursus wordt de rationale, theoretische achtergrond en specifieke toepassing van elke vaardigheid doorlopen en beoefend vanuit hulpverlener- en cliëntperspectief.

N.B. De theoretische inleiding van de cursus is vooraf opgenomen. Dit is een combinatie van powerpoint slides en presentaties van de docenten. Deze duurt circa 2 uur. Van de deelnemers aan de cursusdag op 11 maart wordt verwacht dat zij deze video vooraf hebben bekeken.

Na afloop van de cursus heeft u recht op toegang tot de EuREKA-website waarop trainingsmateriaal zoals filmpjes, geluidsfragmenten en materialen te downloaden zijn.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Emotieregulatie kind
Direct inschrijven
11 maart 2022
Locatie: ONLINE & CCD Arnhem
Kosten: € 350,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

De vorige editie van deze cursus werd beoordeeld met
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

11 maart 2022

Tijden

10.00 - 17.00 uur

Contacturen

8 uur

Kosten

€ 350,00

inclusief het boek Braet, C. & Berking M. (2019). Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten. Therapeutenboek. Bohn Stafleu: Utrecht

Doelgroep

Klinisch psychologen, GZ-psychologen, orthopedagogen en kinderpsychiaters

Locatie

ONLINE & CCD Arnhem

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • NIP K&J/NVO: 9 punten herregistratie, 3,5 punt opleiding - behandeling, 0,5 punt opleiding - diagnostiek en 0,5 punt overige taken
Wordt aangevraagd bij
  • FGzPt (eerder: 14 punten)
  • NVvP (eerder: 11 punten)
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!