Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen, WEESP

Tijdens deze tweedaagse cursus krijg je zowel theoretische als praktische handvatten geboden bij het diagnosticeren van ASS bij volwassenen. Aan de hand van een besproken theoretisch referentiekader komen de meest recente onderzoeksbevindingen aan de orde en wordt besproken hoe ASS in de DSM-5 geclassificeerd worden.

Inhoud

De kennis over autismespectrumstoornissen (ASS) bij normaal intelligente volwassenen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Toch worstelen veel clinici met het proces van diagnostisch onderzoek bij deze populatie.

Opzet

Er wordt aandacht besteed aan het anamnestisch gesprek. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd interview gebaseerd op de DSM-5 criteria. Dit interview wordt ook uitgereikt aan jullie. Door middel van een rollenspel wordt er geoefend met het doen van een anamnestisch gesprek. Daarnaast worden er dvd-fragmenten vertoond waarop volwassenen met ASS vertellen hoe zij de wereld ervaren. Aan de hand van casusmateriaal wordt ook ingegaan op de hetero-anamnese zoals deze plaatsvindt bij diagnostisch onderzoek naar ASS. Hierbij komen de verschillende interviewvormen en diverse gesprekstechnieken aan de orde.

Tijdens de tweede dag staat de differentiaaldiagnostiek centraal. Door middel van theorie, filmpjes en rollenspelen komen de verschillen tussen ASS en ADHD, schizofrenie en (de verschillende) persoonlijkheidsstoornissen aan de orde. Ook hierbij wordt uitgegaan van de DSM-5. Verder wordt besproken hoe ASS eruitzien bij vrouwen en wordt er aandacht gegeven aan ASS in de forensische setting. Neuropsychologisch onderzoek is geen onderdeel van deze workshop.

 


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Cursus autisme
Direct inschrijven
3 september 2024
17 september 2024
Locatie: Weesp
Kosten: € 660,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

3 september 2024
17 september 2024

Tijden

10.00-17.00 uur

Contacturen

12 uur

Kosten

€ 660,00

inclusief toegang online leeromgeving

Doelgroep

Gedragstherapeuten, (eerstelijns)psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij
  • NVvP voorheen 11 punten Nascholing psychiatrie
  • FGzPt voorheen 13 Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
  • VSR voorheen 12 Scholing verpleegkundig specialisten
  • Registerplein voorheen 14,5 Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
  • NIP voorheen 18 ELP herregistratie
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!