In deze workshop wordt specifiek in gegaan op de diagnostiek en behandeling van meisjes met ASS. Er is veel bekend over ASS bij jongens en ook de nieuwe inzichten uit de DSM-V zijn inmiddels veelal bekend. Toch blijft het diagnosticeren van meisjes met ASS voor veel hulpverleners een moeilijk proces. Er zijn duidelijke verschillen in hoe autisme zich uit bij meisjes en bij jongens.

 

Inhoud

Ook de behandeling vraagt vaak andere accenten. Ouders en scholen herkennen de problemen minder snel en meisjes kunnen zich soms beter aanpassen. Daardoor worden ze gemakkelijk overvraagd in hun functioneren, waardoor ze meer risico lopen op andere problemen, zoals chronische vermoeidheid, depressie, angsten of eetproblemen.

We bespreken de speciale kenmerken van autisme bij meisjes in alle leeftijdsfasen, vanaf het jonge kind tot aan de volwassenheid. Ook worden behandelmogelijkheden besproken. Daarbij zullen behandelingen worden besproken die meer gericht zijn op de omgeving van het kind (ouders, school maar ook andere belangrijke personen) en mogelijkheden van behandeling gericht op het kind zelf. Tevens zal aandacht worden besteed aan behandeling in samenwerking met andere disciplines.