Annulering & restitutie
Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld alleen mogelijk als wij uw schriftelijke annulering 14 dagen vóór aanvang van de cursus hebben ontvangen. Aan elke annulering van een cursus zijn € 35,- administratiekosten verbonden. Voor annulering van uw deelname aan een symposium geldt een annuleringstermijn van 21 dagen. Voor cursussen en/of opleidingen van 3 dagen en/of meer geldt tevens een annuleringstermijn van 21 dagen en worden € 60,- administratiekosten in rekening gebracht, tenzij bij de activiteit anders is vermeld.

Indien wij uw schriftelijke annulering later ontvangen dan genoemde termijnen, kan geen restitutie meer worden verleend.

CCD behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. Hier zijn uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.

Op al onze activiteiten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van CCD van toepassing. Deze vindt u op onze website.