Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis

Soms past de problematiek van een patiënt niet in één vakje. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een psychische stoornis en een verslaving. Of een verslaving en een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar wat als de problematiek nóg complexer is? Wat als de problematiek van de patiënt zelfs niet in twee vakjes past? Dat is het geval bij triple problematiek, oftewel het samengaan van een LVB, verslaving en psychische stoornis.

Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek. De zorg voor deze patiënten vraagt veel van hen. Er is nog maar weinig bekend over triple problematiek en richtlijnen voor diagnostiek en behandeling ontbreken. De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe je goede zorg kunt leveren voor patiënten met triple problematiek. Centraal staat daarin de samenhang tussen de verschillende deelaspecten van triple problematiek. Aan de hand van wetenschappelijke informatie en praktijkervaring wordt omschreven waar het om gaat in de zorg voor patiënten met triple problematiek en worden handvatten gegeven voor de praktijk. Onderwerpen als communicatie en bejegening, begeleiding en behandeling, verwijzen en samenwerken passeren de revue.

 


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Cursus verslaving
Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

15 mei 2023

Tijden

10.00 - 17.30 uur

Contacturen

6 uur

Kosten

€ 330,00

inclusief het boek: van Duijvenbode, N., van der Nagel, J., Didden, R. (2020). Praktijkboek triple problematiek. Psychische klachten, verslaving en licht verstandelijke beperking. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Doelgroep

Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek. Deze cursus is bedoeld voor behandelaren, POH GGZ, basispsychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen en gedragswetenschappers die in hun praktijk te maken hebben met patiënten met triple problematiek.

Locatie

CCD Arnhem

CCD Arnhem is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, ruime parkeergarages (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • FGzPt: 6 punten
  • LV POH GGZ: 6 punten
  • Registerplein: 6.5 punten cliëntondersteuners, GGZ-Agogen, Maatschappelijk werk, Psychodiagnostisch Werkenden, Sociaal Agogen, Sociaal Werker
  • V&VN: 6 punten consultatieve Psychiatrie, GGZ, Praktijkverpleegkunde, SPV en Verstandelijk Gehandicapten Zorg
  • VVGN: 6 punten nascholing Verslavingsgeneeskunde
  • NIP K&J/NVO: 6 punten herregistratie
  • NIP K&J/NVO: 2 punten diagnostiek
  • NIP K&J/NVO: 0.5 punten behandeling
  • NIP K&J/NVO: 0.5 punten overige taken
  • NIP: 6 punten
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!