ONLINE Socratisch motiveren, 24 november 2020

Gedurende deze eendaagse cursus wordt er aan de hand van praktijkvoorbeelden een duidelijk stappenplan en een werkschema gepresenteerd waarmee je socratisch motiveren kunt toepassen bij ‘lastige’ cliënten.

Inhoud

‘Motiveren’ is vaak een wolf in schaapskleren. Het klinkt mooi, maar in de praktijk komt ‘motiveren’ meestal neer op ‘bekeren’. Geen wonder dat veel ‘motiverende gesprekken’ op niets uitlopen. Socratisch motiveren is anders. Het is gebaseerd op de oorspronkelijke betekenis van ‘motivatie’ en gebruikt een introspectieve, niet-wetende werkwijze. Er wordt niet getrokken of geduwd. De therapeut heeft geen ander doel dan het verduidelijken van de motieven van de cliënt en de consequenties die belangrijke anderen daaraan verbinden. Socratisch motiveren is nooit gericht op inhoudelijke verandering maar brengt vastgelopen of hopeloze behandelingen toch in beweging!


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Cursus socratisch motiveren
Direct inschrijven
24 november
Locatie: ONLINE
Kosten: € 320,00
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

24 november

Tijden

10:00 - 17:00 uur

Contacturen

6 uur

Kosten

€ 320,00

inclusief het boek: ‘Appelo, M.T. (2014), Socratisch Motiveren. Amsterdam: Boom’

Doelgroep

Socratisch Motiveren kan worden gebruikt door iedereen die wordt geconfronteerd met ‘ongemotiveerde’ of ‘lastige’ cliënten en vastzittende of hopeloze hulpverleningssituaties. Het is dus geschikt voor professionele hulpverleners zoals: advocaten, juristen, mediators, HR-managers, tandartsen, verzekeringsartsartsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners in huisartspraktijken en huisartsen, psychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers.

Accreditatie

Toegekend door
 • LV POH GGZ: 6 punten Nascholing praktijkondersteuners
 • NVVA: 3 punten
 • VSR: 6 punten Scholing verpleegkundig specialisten
 • Register Vaktherapie: 6 punten Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd
 • V&V: 6 punten Scholing GGZ, scholing SPV en scholing Arboverpleegkunde
 • ABAN: 6 punten Algemene scholing cluster 1,2 en 3
 • FGzPt: 7 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
 • VGCt: 6 punten Nascholingscursus - contacturen
 • NVvPO: 6 punten Nascholing praktijkondersteuners
 • Registerplein: 6 punten Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk & Sociaal Agogen
 • NIP: 6 punten