NIEUW Culturele psychotherapie, 14 april 2021

De toepasbaarheid van de psychotherapie is ontwikkeld voor en gestandaardiseerd op de westerse bevolking, waardoor de gangbare psychotherapie niet zondermeer toepasbaarheid op cliënten met een migratieachtergrond. Mismatch, onder- of overdiagnostiek en/of onderbehandeling zijn geen uitzonderingen, net als drop-outs of het doorverwijzen van migranten cliënten naar ‘migranten-specialisten’.

Inhoud van de cursus

In deze cursus krijg je theoretische kennis mee over transculturele psychotherapie en met name over andere verklaringsmodellen en referentiekaders die bij migranten kunnen leven, alsook andere conceptualisaties. Denk daarbij aan de westerse ik-gerichtheid versus de groepsgerichtheid die in veel migrantengroepen gemeengoed is en de invloed ervan op de autonomieontwikkeling, de klachtenpresentatie en dus ook op mogelijke oplossingen voor problemen. Aangezien de ontmoeting met de cultureel andere in culturele psychotherapie centraal staat, zal in deze cursus ook aandacht besteed worden aan de houding van de therapeut en de benodigde vaardigheid om aansluiting te vinden bij de belevingswereld van de cliënt met een migratieachtergrond.

Doelstellingen

Deze cursus vergroot je kennis over transculturele psychotherapie; geeft bewustwording van je eigen culturele bagage en de rol die het heeft in de therapeutische relatie met een cultureel ander; en vergroot je vaardigheden om aansluiting te vinden bij een cliënt met een migratieachtergrond.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Transculturele psychotherapie
Direct inschrijven
14 april 2021
Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 320,00
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4
Data

14 april 2021

Tijden

10:00 - 17:30 uur

Contacturen

6 uur

Kosten

€ 320,00

inclusief artikelen via de online leeromgeving 'Mijn CCD'

Doelgroep

GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en cognitief gedragstherapeuten

Locatie

CCD Arnhem

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij
  • FGzPt
  • NIP
  • NvP/Kwaliteitsregister psychotherapie
  • NVvP
  • VGCt
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!