Behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen, 22 april 2020

Deze cursus geeft je handvatten om tot een positief behandelresultaat bij deze kinderen en hun ouders te komen. Je wordt geïnspireerd en gaat de uitdaging van behandeling aan. Leidraad is de protocollaire behandeling van deze stoornissen.

Inhoud

Net zoals volwassenen hebben ook kinderen te maken met onaangename lichamelijke gevoelens. Het kan gaan om een scala aan klachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en benauwdheid. Deze lichamelijke nare gevoelens komen vaak voor wanneer een kind een ziekte heeft, maar ook als een kind stress ervaart. Meestal gaan deze klachten snel over. Als de klachten blijven bestaan en het kind daardoor beperkt wordt in zijn dagelijkse doen en laten, worden ze een probleem. In de DSM-5 wordt dit geduid als een somatisch-symptoomstoornis of een hieraan verwante stoornis. In de medische literatuur beschrijven artsen dat hen een heart-sink gevoel overkomt als zij deze patiënten in hun spreekkamer zien, ook psychologen voelen zich vaak ontredderd en denken snel in termen van weerstand bij het systeem als zij met deze kinderen geconfronteerd worden. Dit is jammer en bovendien niet nodig; deze klachten horen bij ons vakgebied en zijn over het algemeen goed te behandelen.

Opzet
 • Modellen als uitgangspunt voor het begrijpen van pijn en lichamelijke klachten
 • Onderscheid tussen kortdurende en langdurig bestaande klachten
 • Werken aan oorzaken of gevolgen?
 • Therapeutisch omgaan met lichamelijke attributies
 • Assessment: het belang van vragenlijsten en gedragsanalyses
 • Concretiseren en expliciteren van het doel van de behandeling
 • Het kind andere copingsmogelijkheden ten aanzien van de klacht aanleren: relaxatie, hypnose, verbeeldingsoefeningen en mindfulness
 • Kind en ouders probleemoplossingstechnieken aanleren
Direct inschrijven
22 april 2020
Locatie: CCD Arnhem
Kosten: € 320,00
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

22 april 2020

Tijden

10:00 - 17:00 uur

Contacturen

6 uur

Kosten

€ 320,00

inclusief syllabus, koffie/thee en lunch

Doelgroep

Kinder- en jeugdartsen, (Gz-)psychologen, pedagogen, orthopedagogen, kinder- en jeugd-psychotherapeuten, maatschappelijk werkers in de jeugdzorg en werkzaam op scholen

Locatie

CCD Arnhem

CCD is gevestigd in het gezellige centrum van Arnhem. Dichtbij trein- en busstation, een ruime parkeergarage (centrum) en hotels.

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
 • NIP K&J/NVO: 6 punten herregistratie, behandeling 1,5 punt, diagnostiek 1 punt en overige taken 0,5 punt
 • NVK: 5 punten
 • FGzPt: 7 punten
 • VSR: 6 punten
Wordt aangevraagd bij
 • Register Vaktherapie