NIEUW Basistraining SCID-5-S en SCID-5-P, startdatum 19 november 2021

De SCID is een semigestructureerd klinisch interview wat als doel heeft de diagnosticus te helpen in het komen tot een DSM-5 classificatie. Deze bestaat uit twee delen, de SCID-5-S en de SCID-5-P. De SCID-5-S omvat het merendeel van de syndroomstoornissen opgenomen in de DSM-5. De SCID-5-P betreft de persoonlijkheidsstoornissen opgenomen in de DSM-5.

Inhoud

In deze training* wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe beide interviews afgenomen en gescoord dienen te worden alsook hoe tot classificatie over te gaan. De focus tijdens deze twee dagen ligt zowel op theorie als op het oefenen aan de hand van rollenspelen. Daarnaast proberen we steeds voldoende ruimte te bewaken voor het voeren van discussies bijvoorbeeld op het vlak van differentiaal diagnostiek. Een drie tot vier weken later voorzien we een terugblik moment in de vorm van een twee uur durende webinar waar cursisten hun ervaring en vragen met eigen casuïstiek kunnen inbrengen.

De SCID-5-S staat centraal op eerste dag van de training en de SCID-5-P komt op tweede dag aan bod. Het is mogelijk om voor beide dagen in te schrijven maar ook voor één van de dagen. Het Webinar is een vast onderdeel van deze training en u kunt hier automatisch aan deelnemen.

De opbouw van beide trainingsdagen is gelijkwaardig waarbij we beginnen met een theoretische introductie over de SCID-S en SCID-P. Hierbij staan we stil bij geschiedenis, doel, doelgroep en samenstelling van de SCID-S en SCID-P. Vervolgens staan we uitgebreid stil bij de afname en scoring welke geoefend worden door het bekijken van videomateriaal en het uitvoeren van rollenspelen. Tijdens het online terugkom-moment staan we stil bij de ervaringen die cursisten in hun eigen werk met de SCID-S en SCID-P hebben opgedaan.

Leerdoelen
  • Het opdoen van kennis en ervaring met de afname en scoring van de SCID-5-S en SCID-5-P, wat u in staat stelt zelfstandig dit interview te gebruiken om tot classificerende diagnostiek te komen voor het merendeel van de DSM-5 classificaties.
  • Het vergroten van kennis met betrekking tot het merendeel van de syndroomstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen zoals omschreven binnen de DMS-5.

Na deze training beschikt u over:

  • voldoende kennis en ervaring omtrent afname en scoring van de SCID-5-S en SCID-5-P waardoor u in staat bent dit interview zelfstandig te gebruiken om tot classificerende diagnostiek te komen voor het merendeel van de DSM-5 classificaties.
  • voldoende kennis omtrent het merendeel van de syndroomstoornissen en persoonlijkheidsstoornis zoals omschreven binnen de DSM-5.

 

* Deze training wordt in samenwerking met De Viersprong georganiseerd.


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
SCID-5 cursus
Direct inschrijven
19 en 30 november
17 december 2021
Locatie: ONLINE & CCD Arnhem
Kosten: € 595,00
Meer informatie
Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

19 en 30 november
17 december 2021

Tijden

Dag 1 - SCID-5-S van 09.15 tot 16.30
Dag 2 - SCID-5-P van 09.15 tot 16.30
Dag 3 - Webinar van 09.00 tot 11.00

Contacturen

13 uur

Kosten

€ 595,00

Deelname alle dagen: € 595,00
Deelname SCID 5S OF 5P: € 395,00

Geef bij de inschrijving als opmerking aan hoeveel dagen u wilt volgen

Doelgroep

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters die werken in de gezondheidszorg en die diagnostiek en/of intake in hun takenpakket hebben. De basisprincipes van de DSM-5 worden als bekend verondersteld.

Locatie

ONLINE & CCD Arnhem

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
  • FGzPt: 14 punten (14 punten voor gehele cursus, of 8 punten indien alleen SCID 5-S of 5-P + webinar wordt gevolgd)
  • NIP: 21 punten (21 punten voor gehele cursus, of 14 punten indien alleen SCID 5-S of 5-P + webinar wordt gevolgd)
  • NvP/Kwaliteitsregister psychotherapie: 14 punten (14 punten voor gehele cursus, of 8 punten indien alleen SCID 5-S of 5-P + webinar wordt gevolgd)
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!