Basiscursus hypnose bij kinderen in de medische setting, startdatum 18 september 2019 – Locatie Haarlem

In deze driedaagse cursus word je geschoold in de noodzakelijke basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen, zodat je na afloop in staat bent om een eenvoudige hypnose interventies toe te passen.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt behandeld wat hypnose wel is en wat niet. Onderwerpen als taalgebruik, metaforen, trance inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken, angst- en pijnreductietechnieken komen hier aan bod. Gedurende de cursusdagen oefen je met deze diverse technieken. Er wordt gewerkt met videodemonstraties en PowerPointpresentaties.

Doelstelling:

De leerdoelen van deze driedaagse cursus zijn:

 • Leren van hypnotische inductie- en verdiepingstechnieken bij kinderen
 • Het introduceren en stimuleren van het gebruik van hypnose bij kinderen en hun ouders
 • Het vaardig worden in hypnotisch taalgebruik
 • Gericht indiceren en gebruik maken van de toepassingsmogelijkheden van hypnose bij verschillende leeftijdsgroepen
 • Gericht indiceren en gebruik maken van de toepassingsmogelijkheden van hypnose in de kindergeneeskunde (met name gericht op de reductie van pijn en stress)
 • Het toepassen van zelfhypnose

Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Hypnose cursus
Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,3
Data

18 september
9 oktober
13 november

Tijden

10.00 - 17.00 uur

Contacturen

18 uur

Kosten

€ 1.085,00

inclusief toegang online leeromgeving, koffie/thee en lunches

Doelgroep

Kinderartsen, kinderverpleegkundigen, orthopedagogen, kinderpsychologen, (Gz)psychologen, kinderpsychotherapeuten, pedagogisch medewerkers, kinderfysiotherapeuten en maatschappelijk werkers.

Locatie

Overveen

Toon in Google Maps

Accreditatie

Toegekend door
 • NIP: 27 punten
 • NVK: 18 punten Nascholing Kindergeneeskunde
 • FGzPt: 9 punten
 • V&V: 18 punten Scholing Kinderverpleegkunde
 • VSR: 17 punten Scholing verpleegkundig specialisten
 • Register Vaktherapie: 24 punten
 • NBVH: 18 punten
 • NIP K&J/NVO: 18 punten herregistratie, 7 punten behandeling en 2 punten diagnostiek)