Basiscursus Hypnose bij kinderen in de medische setting

In deze driedaagse cursus word je geschoold in de noodzakelijke basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen, zodat je na afloop in staat bent om een eenvoudige hypnose interventies toe te passen.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt behandeld wat hypnose wel is en wat niet. Onderwerpen als taalgebruik, metaforen, trance inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken, angst- en pijnreductietechnieken komen hier aan bod. Gedurende de cursusdagen oefen je met deze diverse technieken. Er wordt gewerkt met videodemonstraties en PowerPointpresentaties.

Doelstelling:

De leerdoelen van deze driedaagse cursus zijn:

 • Leren van hypnotische inductie- en verdiepingstechnieken bij kinderen
 • Het introduceren en stimuleren van het gebruik van hypnose bij kinderen en hun ouders
 • Het vaardig worden in hypnotisch taalgebruik
 • Gericht indiceren en gebruik maken van de toepassingsmogelijkheden van hypnose bij verschillende leeftijdsgroepen
 • Gericht indiceren en gebruik maken van de toepassingsmogelijkheden van hypnose in de kindergeneeskunde (met name gericht op de reductie van pijn en stress)
 • Het toepassen van zelfhypnose

 

NB: Bij gelijktijdige inschrijving voor de ‘Basis- en de vervolgcursus Hypnose bij kinderen in de medische setting’ ontvangt u € 100,- korting en betaalt u € 1.790,-


Vergelijkbaar aanbod is te vinden op:
Hypnose cursus
Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

13 januari
10 februari
24 maart 2021

Tijden

10.00 - 17.00 uur

Contacturen

18 uur

Kosten

€ 1.085,00

inclusief toegang online leeromgeving

Doelgroep

Kinderartsen, kinderverpleegkundigen, orthopedagogen, kinderpsychologen, (Gz)psychologen, kinderpsychotherapeuten, pedagogisch medewerkers, kinderfysiotherapeuten en maatschappelijk werkers.

Accreditatie

Toegekend door
 • NIP: 27 punten
 • NIP K&J/NVO: 18 punten herregistratie, behandeling 7 punten en diagnostiek 2 punten
 • SKJ: 26 punten
 • FGzPt: 9 punten
 • NBVH: 18 punten
 • NVK: 15 punten Nascholing Kindergeneeskunde
 • V&VN: 18 punten Scholing Kinderverpleegkunde
 • VSR: 17 punten Scholing verpleegkundig specialisten
 • Register Vaktherapie: 22 punten Beroepsspecifieke bij- en nascholing
Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!