In deze tweedaagse cursus maak je kennis met het EMDR protocol voor vroegkinderlijk trauma en affectieve verwaarlozing (VKT) van Katie O’Shea, M.S. & Sandra Paulsen, Ph.D., 2009 . Traumatische ervaringen en emotioneel tekort in de vroegste periode van ons leven (vanaf de conceptie tijd tot onze derde levensjaar) hebben veel impact in ons verdere leven.

 

Inhoud

Vroege interacties tussen moeder – en ook vader – beïnvloeden de ontwikkeling van het stress-systeem van het jonge kind op gedrags- en fysiologisch niveau. Een veilige hechting in de vroege kindertijd helpt doorgaans om stressvolle situaties later in het leven beter aan te kunnen gaan. Vroegkinderlijk trauma en onveilige hechting daarentegen beschadigen de basisbehoeften, zoals de behoefte aan verbondenheid, liefde en vertrouwen.

In een aantal studies (ACE, Hovens, Burger, etc.) is aangetoond dat zowel fysieke klachten (obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, etc.) als psychische klachten (zoals bijvoorbeeld depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek) vaak de oorsprong hebben in deze hele vroege ervaringen.

We hebben geen expliciete herinneringen van ervaringen in onze eerste levensjaren. Onze vroegkinderlijke ervaringen – zelfs die van voor onze geboorte – zijn opgeslagen als impliciet geheugen in ons lichaam en in het brein. Vroegkinderlijk trauma en emotionele verwaarlozing beïnvloeden de ontwikkeling van het brein. Ze zijn onder meer van invloed op de zelfregulatie, het zelfbeeld en de capaciteit om relaties aan te gaan en te onderhouden.

In deze cursus gaan we alle stappen in het EMDR-protocol VKT oefenen, zodat je deze na deze dag er in jouw praktijk gelijk mee aan de slag kunt gaan. Op de terugkomdag bekijken we de video-opnames en geven we feedback. De methodiek is van toepassing op zowel volwassenen en K&J.

 

Doelstellingen
  • Je kan indicaties stellen voor behandeling van vroegkinderlijk trauma
  • Je kan zelfstandig het EMDR protocol VKT toepassen
  • Je krijgt inzicht in mogelijk causale verbanden tussen vroege traumatische gebeurtenissen en/of affectieve verwaarlozing en hoe iemand in het dagelijkse leven functioneert
  • Je leert inzicht in dat vroege ervaringen zijn opgeslagen in het lichaam en dat deze lichamelijke gewaarwordingen target zijn voor de therapie
  • Je leert dat de hechtingsstijl/coping zijn oorsprong vindt in de eerste ervaringen tussen ouder en kind
  • Je leert verschillende interweaves in te zetten

 

N.B. Je dient gelijktijdig met jouw aanmelding een kopie van het certificaat van de vervolgcursus EMDR op te sturen naar curecare@curecare.nl.