Ik ben oké – Handleiding | N. Martel, M. Mostert-Uijterwijk & M. Braber

Ik ben oké – Een cognitief gedragstherapeutische training voor kinderen met een negatief zelfbeeld
drs. N.S. Martel, drs. M.D. Mostert-Uijterwijk & drs. A.M.J. Braber

Deze training is bedoeld voor kinderen met een negatief zelfbeeld dat belemmerend werkt op het dagelijks functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld kin- deren die denken dat ze altijd worden buitengesloten door leeftijdgenoten, of die denken dat ze niet de moeite waard zijn of dat ze nooit iets goed kunnen doen. De training kan zowel poliklinisch, in dagbehandeling als bij residentiële opname gebruikt worden en is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 à 13 jaar.

De doelstelling

Het doel van deze training is een verbetering in het dagelijks functioneren bij het kind. Het kind gaat beter om met moeilijke situaties. Het kind leert het beeld dat het heeft van zichzelf te toetsen aan de realiteit, waardoor er een realistischer zelfbeeld ontstaat. Belemmerende cognities over de eigenwaar- de of over de eigen competenties zijn na de training afgenomen of hanteer- baar geworden.

 

Opbouw van de training

De training bestaat uit een handleiding voor de therapeut en een werkboek voor het kind. Na de theoretische basis en achtergrond van de training, volgt informatie over de doelstellingen, de randvoorwaarden en over de werkwijze bij deze training. De auteurs geven ervaringen uit de praktijk en beschrijven mogelijke valkuilen. De training bestaat uit 10 sessies, de instructies voor de therapeut worden stap voor stap per sessie beschreven. Het werkboek voor het kind bevat per bijeenkomst de benodigde invulvellen en informatie die het kind helpen om de training succesvol te kunnen doorlopen.

 

CCD biedt  een interactieve eendaagse workshop aan waarin u getraind wordt in de toepassing van dit protocol. Bij deelname aan deze workshop ontvangt u dit protocol gratis. Datum: 16 december 2015.

 

Reviews

De handleiding is praktisch en goed theoretisch onderbouwd. Het werkboek is aantrekkelijk voor de leeftijdsgroep en heeft een prima rustige bladspiegel. Goed toepasbaar, fijne toevoeging aan behandelmogelijkheden en transdiagnostisch toepasbaar. – Iris Hoes

 

Technische gegevens

ISBN 978 94 92096 029
2015
64 pag.
paperback
21×29,7cm.
NUR 777
€ 25,00 | gratis verzending in NL

Mw. drs. A.M.J. Braber is werkzaam als psychotherapeut bij de polikliniek van GGZ Centraal Fornhese, Regionaal Centrum voor Kinder- en Jeugd- psychiatrie in Hilversum. Zij is tevens supervisor voor de VKJP en docent bij de RINO. Haar specialisaties zijn angst-, dwang- en stemmingsstoornissen en adolescenten met emotieregulatieproblematiek.

 

Mw. drs. N.S. Martel is werkzaam als Gz-psycholoog voor de dagbehande- ling en polikliniek van de Bascule in Hilversum. Haar specialismen zijn agres- sieregulatieproblematiek en licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek.

 

Mw. drs. M.D. Mostert-Uijterwijk is klinisch psycholoog/psychotherapeut/gedragstherapeut en IMH Specialist (DAIMH) en werkzaam bij Virenze in Leiden. Daarnaast is zij docent bij Cure & Care Development, GITP en RINO. Zij is tevens praktijkopleider en supervisor (VGCt/VKJP/NVP/NIP/FGzP).