Goed Gestemd Ouder Worden – Werkboek | mw. dr. P.J. (Nelleke) van ’t Veer-Tazelaar

Goed Gestemd Ouder Worden, een handleiding voor oudere doe-het-zelvers, is bedoeld voor ouderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun nieuwe levensfase, met name als er sprake is van somberheid en spanning. Stemmingsklachten kunnen een voorbode zijn van ernstige angst en depressie en komen bij één op de drie ouderen voor, soms zonder dat men zich dit echt bewust is.

Veel ouderen denken ten onrechte dat somberheid en angst als vanzelfsprekend horen bij ouder worden, waardoor zij minder geneigd zijn om hulp te zoeken of te verwachten. Ouderen zijn ook niet altijd goed op de hoogte van hulpmogelijkheden, met name op psychologisch terrein.

Er is de afgelopen tijd weliswaar meer inzicht ontstaan in de effectiviteit van methoden en technieken die speciaal voor ouderen zijn bedoeld of aangepast, maar de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van die hulp laat te wensen over.

In Goed Gestemd Ouder Worden zijn drie effectieve interventies beschreven in een ‘zelfhulp’ format. Wel wordt aangeraden om het boek (met name het tweede deel) samen door te nemen met een begeleider. De begeleider kan een familielid, een kennis of een professional zijn.

Goed Gestemd Ouder Worden, een handleiding voor oudere doe-het-zelvers:

 • richt zich op mensen met beginnende depressie en angst teneinde verergering van die problematiek te voorkomen;
 • is bedoeld voor ouderen vanaf 50 jaar, maar ook voor de alleroudsten;
 • besteedt aandacht aan zowel somberheid als angst, omdat beide vormen van stemmingsproblematiek veelvuldig en ook vaak samen voorkomen;
 • volgt een stapsgewijze benadering;
 • biedt niet één maar meerdere methoden. Mensen kunnen die methode kiezen die het beste bij hen past en men kan afwisselen als een methode niet het gewenste effect heeft;
 • biedt oplossingsgerichte methoden, die makkelijk leesbaar en toegankelijk zijn;
 • is een niet-medicaliserende aanpak;
 • is zowel als zelfhulpcursus te gebruiken, als met een vorm van begeleiding of samenwerking. Dit laatste zorgt voor een groter effect van de aangeboden methoden. Het ‘samen’ doen kan ook het gevoel geven er niet alleen voor te staan.

Goed Gestemd Ouder Worden is primair geschreven om een drietal effectieve stemmingsverbeterende methoden voor een zo groot mogelijk publiek makkelijk bereikbaar en beschikbaar te maken.

Technische gegevens

 • ISBN 978 94 92096 06 7
 • 168 pagina’s
 • paperback
 • 21 x 29,7 cm
 • NUR 777

mw. dr. P.J. (Nelleke) van ’t Veer-Tazelaar is psychologe en heeft ook een achtergrond als (onderzoeks)verpleegkundige. Ze heeft in het kader van een promotietraject verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een preventieproject uitgevoerd om depressie en angst te voorkomen bij thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder met een verhoogd risico op depressie en angst. Uit dat project bleek dat het aangeboden programma effectief, zinvol en ook haalbaar was.

De methoden die via dat programma aangeboden werden zijn in dit boek beschreven en aangevuld met extra materiaal.

De aanleiding tot het schrijven van dit boek is het vergroten van de toegankelijkheid van effectieve methoden om stemmingsproblematiek bij ouderen te verminderen en derhalve de kwaliteit van leven te verbeteren.