Goed Gestemd Ouder Worden – Begeleidersboek | mw. dr. P.J. (Nelleke) van ’t Veer-Tazelaar

Goed Gestemd Ouder Worden – Begeleidersboek

mw. dr. P.J. (Nelleke) van ’t Veer-Tazelaar

 

Bij ouderen komen de volwaardige depressie en angststoornis relatief minder vaak voor dan bij jongeren. Daarentegen valt op dat de ‘lichtere’ vorm van deze stemmingsstoornissen in verhouding juist veel vaker voorkomt bij ouderen. Ongeveer 30% (!) van de oudere populatie kampt met angst- en of somberheidsklachten. Voor veel ouderen zijn de gevolgen van deze stemmingsproblematiek net zo ernstig als die van de volwaardige stemmingsstoornissen, maar diagnose, behandeling en preventie laten nog steeds te wensen over.

Veel interventies en materialen richten zich op de fenomenen ‘depressie’ en ‘angst’ (de volwaardige stoornissen) en zijn geschreven voor een algemeen publiek. Er is weinig literatuur die speciaal gericht is op ouderen en op de bij hen veel vaker voorkomende ‘lichte vorm van’ depressie en angst, zoals somberheid en gespannenheid. Bovendien moeten methodes voor hulp voor ouderen laagdrempelig zijn en passen in hun belevingswereld.
Daarnaast blijken professionals als praktijkondersteuners, thuiszorg- en wijkverpleegkundigen en ook mantelzorgers behoefte te hebben aan (het kunnen aanbieden van) materiaal met tips en handvatten ter verbetering van stemmingsproblematiek bij ouderen. Met het werkboek voor ouderen en bijbehorend begeleidersboek beoogt de auteur aan deze vraag te voldoen.
Technische gegevens

ISBN 978 94 92096 05 0

64 pagina’s

paperback

21 x 29,7 cm

NUR 777

mw. dr. P.J. (Nelleke) van ’t Veer-Tazelaar is psychologe en heeft ook een achtergrond als (onderzoeks)verpleegkundige. Ze heeft in het kader van een promotietraject verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een preventieproject uitgevoerd om depressie en angst te voorkomen bij thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder met een verhoogd risico op depressie en angst. Uit dat project bleek dat het aangeboden programma effectief, zinvol en ook haalbaar was. De methoden die via dat programma aangeboden werden zijn in dit boek beschreven en aangevuld met extra materiaal.

De aanleiding tot het schrijven van dit boek is het vergroten van de toegankelijkheid van effectieve methoden om stemmingsproblematiek bij ouderen te verminderen en derhalve de kwaliteit van leven te verbeteren.