Begeleide intervisie (5x180min)

Nieuw in de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt is de begeleide intervisie. Hierin hebben Cognitief Gedragstherapeuten i.o. intervisiesessies over onderdelen die in de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) opgenomen zijn. De intervisie wordt begeleid door een supervisor VGCt (ook gespreksleider) en richt zich niet zozeer op cliënten, maar op de ontwikkeling van de rol van therapeut. Er is ruimte om te oefenen met therapeutfactoren. Het POP is de basis voor de bespreekpunten die iedere Cognitief Gedragstherapeut i.o. inbrengt.

In de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt wordt in de leerlijn professionaliteit gefocust op de persoonsgerichte vorming van de therapeut. Dit doen we door aandacht te besteden aan therapeutfactoren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat therapeuten goed gebruik weten te maken van deze factoren. Denk aan interpersoonlijke vaardigheden (zoals bijvoorbeeld hoopgevend gedrag, goede verbale uitdrukkingsvaardigheden, een alliantie kunnen aangaan) en intrapersoonlijke vaardigheden (met name kritische zelfreflectie toepassen, om kunnen gaan met externe feedback, therapist drift voorkomen, gebruikmaken van deliberate practice en goede zelfzorg toepassen). In de leerlijn professionaliteit komen de competenties communicatie, samenwerking, organisatie en professionaliteit aan de orde.

In de begeleide intervisies is het vooral belangrijk dat de ontwikkeling van de rol van therapeut aan bod komt, conform de leerlijn professionaliteit en aan de hand van ieders individuele POP.

Opzet

CCD biedt deze intervisies ONLINE aan en er kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen. Afhankelijk van jouw keuze kun je de begeleide intervisies in 10 x 90 minuten of 5 x 180 minuten volgen.

Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

Onze opleidingen worden door deelnemers gemiddeld beoordeeld met cijfer
8,4

Alle gegevens voor je op een rijtje

Data

17 en 31 januari
21 februari
14 en 28 maart 2023

Tijden

18.00-21.00 uur

Kosten

€ 695,00

Doelgroep

Professionals die in het kader van hun opleiding begeleide intervisie moeten volgen.

Locatie

ONLINE

Accreditatie

De begeleide intervisie valt binnen de voorwaarden die de VGCt stelt aan het traject tot cognitief gedragstherapeut.

Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!