Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

In de ACT cursus leer je meer over de filosofische achtergrond en theoretische basis van ACT. Er wordt ervaring opgedaan met de klinische processen van het ACT-model, je kunt ze herkennen in een casus en kunt een aantal interventies toepassen gericht op het bevorderen van bereidheid/aanvaarding en waardengerichte activiteiten. Mindfulness is tevens een essentieel deel van ACT.

Na deze cursus heb je het onder andere het volgend geleerd:

Na afloop van de cursus ontvang je het certificaat en de bijbehorende accreditatiepunten voor de FGzPt, NIP en VGCt.

Totale aanbod van Acceptance & Commitment Therapy en opleidingsdata.

Wat is Acceptance and Commitment Therapy?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een derde generatie gedragstherapie die mensen helpt om op een flexibele manier om te gaan met moeilijkheden die ze in hun leven tegen
komen (Acceptance), zodat zij kunnen blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).

ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in de ACT-hexaflex:

Hexaflex Acceptance en commitment therapyAcceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

Defusie: Afstand nemen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Hoe werkt ACT?

De theorie achter ACT is dat het niet goed is om te proberen pijnlijke emoties of psychologische ervaringen te vermijden of te onderdrukken, omdat onderdrukking van deze gevoelens uiteindelijk tot meer leed leidt. ACT stelt dat pijnlijke ervaringen, gedachten en gevoelens bij het leven horen en dat je dus niet hoeft te proberen om altijd maar gelukkig te zijn. Je mag die pijn ervaren omdat deze er nu eenmaal is. Tijdens de ACT worden verschillende oefeningen toegepast om iemand bewust te maken van diens gedachten en gevoelens en om achtereenvolgens deze te aanvaarden zoals ze zijn en om er afstand van te nemen. Hierdoor leert men om niet meer meegesleept te worden door je eigen gedachten en gevoelens en kunnen mensen zelf weer de richting van hun leven bepalen. Er wordt in de therapie veel gewerkt met het vertellen van verhalen. Zo worden er bijvoorbeeld metaforen gebruikt en veel praktische en ervaringsoefeningen gedaan. Tot slot spelen waarden een hele belangrijke rol binnen ACT. Waarden worden als de motor van gedrag gezien. Zodra je die ‘aan’ kunt zetten, zal je merken dat je als vanzelf in beweging komt.

Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!