Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

In de ACT cursus leer je meer over de filosofische achtergrond en theoretische basis van ACT. Er wordt ervaring opgedaan met de klinische processen van het ACT-model, je kunt ze herkennen in een casus en kunt een aantal interventies toepassen gericht op het bevorderen van bereidheid/aanvaarding en waardengerichte activiteiten. Mindfulness is tevens een essentieel deel van ACT.

Na deze cursus heb je het onder andere het volgend geleerd:

Na afloop van de cursus ontvang je het certificaat en de bijbehorende accreditatiepunten voor de FGzPt, NIP en VGCt.

Covid-19
Cure & Care Development biedt als gevolg van de COVID-19 maatregelen haar opleidingen zoveel mogelijk online aan. Lees meer over COVID-19 op onze site, of neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!