Inschrijven nieuwsbrief Uitschrijven nieuwsbrief Algemene leveringsvoorwaarden Klachtenprocedure
keurmerk keurmerk
zoek

Symposia/Seminars


Middagsymposium ‘Iedereen gebruikt toch? Verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking’ - 14 december 2017

Introductie
Op 14 december 2017 organiseert Cure & Care Development het middagsymposium ‘Iedereen gebruikt toch? Verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking’.

 

De combinatie LVB en verslaving staat de afgelopen jaren toenemend in de belangstelling. Het is duidelijk dat mensen met een LVB risico’s lopen op verslavingsproblemen, en op een niet-passend hulpaanbod.
Vijf jaar geleden verscheen het eerste Nederlandse boek over dit thema: ‘Iedereen gebruikt toch? Verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking’, geschreven door Joanneke van der Nagel, Marion Kiewik en Robert Didden. In dit symposium presenteren we de ontwikkelingen in wetenschap en zorgaanbod van de laatste jaren, met bijzondere aandacht voor landelijke ontwikkelingen en het leren van casuïstiek.
Bijzondere aanleiding voor dit symposium is het verschijnen van de geheel herziene en geactualiseerde tweede editie van ‘Iedereen gebruikt toch?’, en het daarbij horende ‘Casusboek LVB en Verslaving' met bijdragen van meer dan twintig professionals in binnen en buitenland.
 

 

Programma

Dagvoorzitter: mw. dr. Joanneke van der Nagel


12.45 Ontvangst en koffie/thee

 

13.15 Welkom door de dagvoorzitter

 

13.20 LVB en verslaving, van onderzoek naar dagelijkse praktijk
          Mw. dr. Joanneke van der Nagel

 

13.45 Waarom LVB en verslaving hoog op de agenda moet
          Rianne Kasander – Resultaten Scoren

 

14.05 Verslaafd? De invloed van erfelijke aanleg en omgeving
          Mw. prof. dr. Jacqueline Vink – Radboud Universiteit

 

14.45 Pauze

 

15.15 Onderzoek: wetenschap en praktijk
          Mw. drs. Marion Kiewik

 

15.45 Leren van Casussen
          Peter Koedoot - CCE

16.30 Forumdiscussie
          o.l.v. prof. dr. Robert Didden & mw. drs. Marion Kiewik

 

17.00 Afronding met aansluitend borrel

 

Personalia

Mw. dr. Joanneke van der Nagel is psychiater en opleider bij Tactus verslavingszorg, en consulent bij Aveleijn. Binnen Tactus leidt ze het Kenniscentrum LVB en verslaving, waarbinnen zorg en behandeling, onderzoek, onderwijs en methodiekontwikkeling geïntegreerd worden uitgevoerd. Ze promoveerde in 2016 de epidemiologie van LVB en verslaving, en is (co) auteur van publicaties en methodieken voor mensen met een LVB en verslaving.

 

Mw. prof. dr. Jacqueline Vink (1973, Hoogeveen), studeerde Biologie aan de VU. Als moleculair bioloog, en met ervaring op het gebied van de epidemiologie, gebruikte ze epidemiologische technieken voor haar onderzoek naar de invloed van genen en omgeving op rookgedrag en nicotineafhankelijkheid bij de afdeling Biologische Psychologie aan de VU. In 2004 promoveerde ze op dit onderzoek. In de loop der jaren heeft Jacqueline Vink haar onderzoek uitgebreid naar andere middelen (cannabis, alcohol, koffie) en verslavend gedrag (internetverslaving). In 2015 werd zij benoemd tot hoogleraar bij het Behavioural Science Instituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

 

Mw. drs. Marion Kiewik is werkzaam als onderzoeker bij Aveleijn, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en als gedragswetenschapper bij Ambiq, orthopedagogisch behandelcentrum. Aveleijn en Tactus werken nauw samen op het gebied van onderzoek en zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking met middelenproblematiek. Vanaf januari 2008 is de onderzoekslijn LVB en middelenproblemen ondergebracht bij het NISPA. Marion promoveert op het thema “preventie en behandeling bij mensen met een lichte verstandelijke beperking met middelenproblematiek”.

 

Prof. dr. Robert Didden is als Gz-psycholoog werkzaam bij Trajectum, afdeling Extramurale Behandeling en Begeleiding. Hij is als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Rianne Kasander is Programmaleider Resultaten Scoren. Tevens is zij als kwartiermaker nauw betrokken bij het vormgeven van Verslavingskunde Nederland, een samenwerkingsverband tussen verslavingszorgaanbieders, kennisinstituten, clientenorgansiatie en GGZ Nederland. Rianne is Gezondheidswetenschapper vanuit huis uit en heeft voordat zij in de Verslavingszorg sector ging werken op verschillende plekken gewekt op het gebied van de GGZ Preventie en de forensische psychiatrie.

 

Peter Koedoot is werkzaam als projectleider expertisemanagement bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).