Inschrijven nieuwsbrief Uitschrijven nieuwsbrief Algemene leveringsvoorwaarden Klachtenprocedure
keurmerk keurmerk
zoek

Symposia/Seminars


DSM-5 Seminars: 'Werken met de DSM-5'

CCD organiseert in samenwerking met de NVGzP ook dit najaar weer 5 seminars over ‘Werken met de DSM-5’. Eén van deze seminars is speciaal gericht op Kinderen & Jongeren en vindt plaats in Amsterdam. De overige vier seminars vinden plaats in verschillende regio’s in Nederland. De locaties en data treft u aan op de 'informatiepagina', op het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur selecteren.

 

Inhoud
Het seminar bestaat uit een eerste gedeelte waarin de uitgangspunten, basisprincipes, positieve en negatieve kritieken, verschillen DSM-IV en DSM-5 e.d. worden toelicht, waarbij de mogelijkheid bestaat over en weer vragen te stellen.

 

In de tweede helft staat centraal hoe men beschrijvende diagnoses maakt volgens richtlijn psychiaters (Hengeveld & Schudel) en daarna vanuit die beschrijvende diagnose een DSM-5 classificatie maakt aan de hand van door de docent gepresenteerde casuïstiek.


Er wordt uitgelegd hoe een beschrijvende diagnose behoort te worden gemaakt en daarna worden een aantal casussen een voor een aan de deelnemers voorgelegd. Per casus wordt men uitgenodigd hardop mee te denken over hoe een beschrijvende diagnose er bij die casus uit zou kunnen zien (bijvoorbeeld „Welk syndroom zien jullie in deze casus, wat is de aard ervan, de ernst, het beloop etc.?” en daarna de vraag „In het kader van welke stoornis denken jullie dat dit syndroom voorkomt bij deze casus?” en daarna „En welke differentiaal diagnose zou je hier kunnen overwegen?” en zo verder tot hele beschrijvende diagnose besproken is. Ook maakt de vraag naar welke DSM-5-classificatie(s) bij deze casus horen, deel uit van dit plenaire interactieve gedeelte. Hierna laat de docent vervolgens in de powerpoint zijn eigen uitwerking van deze casus zien. Op deze manier zullen enkele casussen aan de orde komen.