Inschrijven nieuwsbrief Uitschrijven nieuwsbrief Algemene leveringsvoorwaarden Klachtenprocedure
keurmerk keurmerk
zoek

Opleidingen


Achtdaagse opleiding Schematherapie | 50 uur specieel vervolg

Onze basis- en vervolgcursus schematherapie tezamen worden door de VGCt erkend als 50 uur specieel vervolg. U kunt zelf de achtdaagse opleiding samenstellen door een keus te maken uit een van onze basis- en een van onze vervolgcursussen. Data hiervoor treft u aan in het opleidingenoverzicht onder het kopje 'schematherapie'.

 

Kosten 

Indien u zich gelijktijdig voor beide cursussen inschrijft, bedraagt de prijs € 2.020,- in totaal.

 

Doelgroep

Hulpverleners die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

 

Het register Schematherapie hanteert de volgende toelatingseisen:

  • BIG-registratie als Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of (aspirant) lid van een erkende specialistische psychotherapievereniging. Als erkend worden gezien de NVP en alle daarbij aangesloten verenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP. Daarnaast wordt ook de Vereniging EMDR als erkend gezien.
  • Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen (RVB).
  • Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij nauw samenwerken met BIG-geregistreerde Schematherapeuten. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

Professionals die nog in opleiding zijn tot een BIG-registratie of gewoon lidmaatschap van een NVP-specialistische Psychotherapievereniging kunnen maximaal als 'junior' in het Register Schematherapie worden ingeschreven.