Inschrijven nieuwsbrief Uitschrijven nieuwsbrief Algemene leveringsvoorwaarden Klachtenprocedure
keurmerk keurmerk
zoek

Groepsleertherapie


Cognitieve Gedragstherapie: groepsleertherapie 55, startdatum 1 november 2017(VOL)

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is er leertherapie vereist. CCD organiseert deze leertherapie in groepssessies en afhankelijk van uw keuze voor het aantal sessies (25 of 50) kunt u 5 dagen groepsleertherapie volgen of 2 x 5 dagen. Aan de groepsleertherapie kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen.

 

Inhoud
Deelnemers brengen eigen problemen in die zij tegenkomen in hun eigen werk en/of in hun privésituatie. Gewerkt wordt met diverse (cognitief) gedragstherapeutische methoden, waarbij de rode draad gevormd wordt door gebruik van het rollenspel. In een fasegewijze opbouw van het rollenspel wordt dit benut om problemen te exploreren (functionele analyse), binnen de groep problematiek te delen, modelgedrag te verkennen, doelen te kiezen en dit te oefenen. Diverse cognitieve methoden kunnen hierbij ingepast worden. Deelnemers zijn bereid actief aan de leertherapie deel te nemen en huiswerk tussen de bijeenkomsten te maken. Deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.
 

Leertherapeut: drs. A.A.T. van Heugten
Ton van Heugten is klinisch psycholoog/psychotherapeut en vanaf 1983, met een onderbreking van enkele jaren dat hij fulltime werkzaam was in bestuur/management in de gezondheidszorg, zo’n 25 jaar supervisor/leertherapeut van de VGCT. In dit kader gaf hij cursussen in cognitieve gedragstherapie, supervisie en (groeps)leertherapieën.

Binnen de GGZ was hij actief binnen opnamepsychiatrie, polikliniek en deeltijdbehandeling. Momenteel is hij binnen de GGZ Oost Brabant actief zowel als behandelaar, als in de inhoudelijke aansturing van zorginhoudelijke processen (herstelondersteunende zorg, FACT e.d.). Vanuit een eigen praktijk geeft hij (na)scholing (o.a. in diverse in company cursussen, binnen de GZ-opleiding) en advies/training/coaching in het kader van zorginnovatie trajecten binnen (vooral) GGZ instellingen.