Inschrijven nieuwsbrief Uitschrijven nieuwsbrief Algemene leveringsvoorwaarden Klachtenprocedure
keurmerk keurmerk
zoek

CCD Uitgevers

CCD Uitgevers legt zich toe op het verwerven en publiceren van vakinformatie voor de geestelijke gezondheidszorg. Wij komen graag met u in contact over uw suggesties, opmerkingen of vragen over onze uitgaven.

 

Overzicht uitgaven

 • Goed Gestemd Ouder Worden - Werkboek | mw. dr. P.J. (Nelleke) van 't Veer-Tazelaar

   

  Goed Gestemd Ouder Worden - Werkboek | mw. dr. P.J. (Nelleke) van 't Veer-Tazelaar

  Goed Gestemd Ouder Worden - Werkboek

  mw. dr. P.J. (Nelleke) van 't Veer-Tazelaar

   

  Goed Gestemd Ouder Worden, een handleiding voor oudere doe-het-zelvers, is bedoeld voor ouderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun nieuwe levensfase, met name als er sprake is van somberheid en spanning. Stemmingsklachten kunnen een voorbode zijn van ernstige angst en depressie en komen bij één op de drie ouderen voor, soms zonder dat men zich dit echt bewust is.

   

  ISBN 978 94 92096 067 | 168 pag. | paperback | € 16,50 | gratis verzending in NL

   

  Lees meer...

 • Goed Gestemd Ouder Worden - Begeleidersboek | mw. dr. P.J. (Nelleke) van 't Veer-Tazelaar

   

  Goed Gestemd Ouder Worden - Begeleidersboek | mw. dr. P.J. (Nelleke) van 't Veer-Tazelaar

  Goed Gestemd Ouder Worden - Begeleidersboek

  mw. dr. P.J. (Nelleke) van 't Veer-Tazelaar

   

  Bij ouderen komen de volwaardige depressie en angststoornis relatief minder vaak voor dan bij jongeren. Daarentegen valt op dat de 'lichtere' vorm van deze stemmingsstoornissen in verhouding juist veel vaker voorkomt bij ouderen. Ongeveer 30% (!) van de oudere populatie kampt met angst- en of somberheidsklachten. Voor veel ouderen zijn de gevolgen van deze stemmingsproblematiek net zo ernstig als die van de volwaardige stemmingsstoornissen, maar diagnose, behandeling en preventie laten nog steeds te wensen over.

   

  ISBN 978 94 92096 050 | 64 pag. | paperback | € 22,50 | gratis verzending in NL

   

  Lees meer...

 • Werkstress, overspanning, burn-out en andere psychische klachten | prof. dr. K. Hoogduin & mw. drs. J. van de Griendt

   

  Werkstress, overspanning, burn-out en andere psychische klachten | prof. dr. K. Hoogduin & mw. drs. J. van de Griendt

  Werkstress, overspanning, burn-out en andere psychische klachten

  diagnostiek, behandeling en begeleiding

  prof. dr. C.A.L. Hoogduin & mw. drs. J.M.T.M. van de Griendt

   

  Overspanning, burn-out, angsten en depressies zijn de meest voorkomende redenen voor mensen om psychologische hulp te zoeken. Dit boekje gaat over deze psychische klachten en beschrijft in eenvoudige taal hoe ze kunnen worden herkend en welke behandeling veelal helpend zijn.

   

  ISBN 978 94 92096 074 | 83 pag. | paperback | €12,50 | gratis verzending in NL

   

   

  Lees meer...

 • Applied Behavior Analysis bij kinderen en adolescenten met autisme | Bibi Huskens & Robert Didden (red.)

   

  Applied Behavior Analysis bij kinderen en adolescenten met autisme | Bibi Huskens & Robert Didden (red.)

  Applied Behavior Analysis bij kinderen en adolescenten met autisme
  Een inleiding voor ouders, begeleiders en leerkrachten

  Onder redactie van Bibi Huskens & Robert Didden

   

  Applied Behavior Analysis (ABA) streeft naar een verandering in het gedrag dat functioneel is voor het dagelijks leven van kinderen en jongeren met autisme. Observatie en analyse van het gedrag van kinderen en adolescenten met autisme bieden de mogelijkheid om te achterhalen waarom deze kinderen bepaald gedrag vertonen en wat de functie ervan is. Het boek geeft de binnen de ABA ontwikkelde methoden voor gedragsverandering bij kinderen en adolescenten met autisme weer. De gebruikte technieken zijn in dit inleidend boek voor hulpverleners, ouders en leerkrachten op een begrijpelijke manier beschreven. 

   

  ISBN 978 94 92096 043 | 176 pag. | paperback | €25,00 | gratis verzending in NL

   

  Lees meer...

 • Heb erbarmen Heer, heb erbarmen | Prof. dr. Kees Hoogduin

   

  Heb erbarmen Heer, heb erbarmen | Prof. dr. Kees Hoogduin

  Met de uitroep ‘Heb erbarmen Heer, heb erbarmen’ geeft prof. dr. Kees Hoogduin zich vertwijfeld over aan ‘de hogere macht’. Droeve avonturen in de geestelijke gezondheidszorg vormen de bron van zijn ongeloof over de misstanden in de zorg. Waar dit boek patiënten mogelijk een hart onder de riem steekt, vormt het een uitnodiging aan professionals om enige zelfreflectie te betrachten. 

   

  ISBN 978 94 92096 012 | 176 pag. | paperback | €14,50 | gratis verzending in NL

   

  Lees meer...

 • Ik ben oké - Handleiding | N. Martel, M. Mostert-Uijterwijk & M. Braber

   

  Ik ben oké - Handleiding | N. Martel, M. Mostert-Uijterwijk & M. Braber

  Ik ben oké - Een cognitief gedragstherapeutische training voor kinderen met een negatief zelfbeeld
  drs. N.S. Martel, drs. M.D. Mostert-Uijterwijk & drs. A.M.J. Braber
   

  Deze training is bedoeld voor kinderen met een negatief zelfbeeld dat belemmerend werkt op het dagelijks functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld kin- deren die denken dat ze altijd worden buitengesloten door leeftijdgenoten, of die denken dat ze niet de moeite waard zijn of dat ze nooit iets goed kunnen doen. De training kan zowel poliklinisch, in dagbehandeling als bij residentiële opname gebruikt worden en is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 à 13 jaar.
  CCD biedt  een interactieve eendaagse workshop aan waarin u getraind wordt in de toepassing van dit protocol. Bij deelname aan deze workshop ontvangt u dit protocol gratis. Datum: 16 december 2015.

   

  ISBN 978 94 92096 029 | 64 pag. | paperback | € 25,00 | gratis verzending in NL

   

  Lees meer...

 • Ik ben oké - Werkboek | N. Martel, M. Mostert-Uijterwijk & M. Braber

   

  Ik ben oké - Werkboek | N. Martel, M. Mostert-Uijterwijk & M. Braber

  Ik ben oké - Een training voor een beter zelfbeeld
  drs. N.S. Martel, drs. M.D. Mostert-Uijterwijk & drs. A.M.J. Braber
   

  Deze training is bedoeld voor kinderen met een negatief zelfbeeld dat belemmerend werkt op het dagelijks functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld kin- deren die denken dat ze altijd worden buitengesloten door leeftijdgenoten, of die denken dat ze niet de moeite waard zijn of dat ze nooit iets goed kunnen doen. De training kan zowel poliklinisch, in dagbehandeling als bij residentiële opname gebruikt worden en is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 à 13 jaar.  

  CCD biedt  een interactieve eendaagse workshop aan waarin u getraind wordt in de toepassing van dit protocol. Bij deelname aan deze workshop ontvangt u dit protocol gratis. Datum: 16 december 2015.

   

  ISBN 978 94 92096 036 | 80 pag. | paperback | € 17,50 | gratis verzending in NL

   

  Lees meer...

 • Applicability and effectiveness of the Dutch Multidisciplinary guidelines for the treatment of Anxiety Disorders in everyday clinical practice | dr. Maarten van Dijk

   

  Applicability and effectiveness of the Dutch Multidisciplinary guidelines for the treatment of Anxiety Disorders in everyday clinical practice | dr. Maarten van Dijk

  Is het mogelijk de Nederlandse multidisciplinaire richtlijnen voor angst- stoornissen in de dagelijkse klinische praktijk te implementeren? Welke aanpak is daarbij behulpzaam? Levert het naleven van deze richtlijnen supe- rieure uitkomsten op vergeleken met het niet naleven ervan? Is het mogelijk te voorspellen welke patiënten met een angststoornis niet zullen reageren op een behandeling volgens de richtlijn en welke patiënten functionele beper- kingen zullen blijven houden?

  Deze onderzoeksvragen beantwoordt de auteur in zijn proefschrift, dat hij op 25 november met succes heeft verdedigd.

    

  ISBN 978 94 92096 005 | 160 pag. | paperback | € 22,50 | gratis verzending in NL

  Engelstalig | nov. 2014

   

  Lees meer...